BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Grupa viagra 2011

Zakonom o radu, propisano je da zaposleni ima grupa viagra 2011 pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima. Pod posebnim propisom u smislu ove odredbe Zakona o radu smatra se Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Navedenom uredbom je propisano da se zaposlenom koji je upućen na službeni put u inostranstvo naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u odgovarajućem iznosu koji je utvrđen u Spisku dnevnica po stranim državama. Napominjemo da su iznosi dnevnica u Spisku dnevnica utvrđeni u valuti zemlje u kojoj se obavlja službeno putovanje.

Tačkom 35. Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011 i 62/2013) propisano je da naknade troškova za službeno putovanje u inostranstvu, odnosno za akontaciju i konačni obračun tog putovanja, nalogodavac rezident obračunava u devizama. U slučaju isplate naknade, odnosno akontacije i konačnog obračuna troškova službenog putovanja u inostranstvu, nalogodavac rezident daje banci nalog za plaćanje (slog – 70), šifra osnova 340, i navodi ime i prezime lica koje službeno putuje u inostranstvo. Istim uputstvom propisano je i da se isplata ovih troškova može vršiti:
– u devizama – s računa 098 (kad nalogodavac službenog putovanja i lice koje službeno putuje imaju račune u istoj banci), a s računa 050 – kad imaju račune u različitim bankama
– u efektivnom stranom novcu – s računa 051 – nostro čekom, stranim putničkim čekom, kao i po osnovu korišćenja platne biznis kartice.

U skladu sa navedenim, poslodavac ne može zaposlenom da isplati naknadu troškova za službeno putovanje u inostranstvo u dinarskoj protivvrednosti strane valute, već samo u devizama.

Ukoliko zaposleni nema devizni račun u banci poslodavac kao jednu od mogućnosti ima da zaposlenom isplati naknadu troškova za službeno putovanje u efektivnom stranom novcu. Ako lice koje službeno putuje u inostranstvo efektivni strani novac ne preuzima u banci, nalogodavac rezident u nalogu za plaćanje, u rubrici 9, navodi ime, prezime i broj lične karte lica koje će preuzeti taj novac. Druga mogućnost koju poslodavac ima je da zaposlenom nostro čekom, stranim putničkim čekom, kao i po osnovu korišćenja platne biznis kartice nadoknadi troškove službenog putovanja u inostranstvo. Ukoliko se na osnovu obračuna putnih troškova utvrdi da je na ime službenog putovanja u inostranstvu isplaćeno više sredstava, utvrđeni višak sredstava vraća se nalogodavcu tog putovanja. Međutim, ukoliko se na osnovu obračuna putnih troškova utvrdi da je na ime službenog putovanja u inostranstvu isplaćeno manje sredstava, razlika do iznosa ovih troškova utvrđenih konačnim obračunom mora se uplatiti na devizni račun rezidenta – fizičkog lica.

Napominjemo da rezident – fizičko lice može u inostranstvo iznositi efektivni strani novac ili čekove čiji ukupan iznos ne prelazi 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća


Source: http://www.konsalting.rs/nacin-isplate-dnevnica-zaposlenom-za-sluzbeni-put-u-inostranstvo/


.
Nain isplate dnevnica za slubeni put u inostranstvo Viagra 100mg fta 4

Grupa viagra 2011 Zgony - Parafia Rzymskokatolicka w Szlichtyngowie
Grupa viagra 2011 Crnogorski katuni t Kultura, umjetnost i
Grupa viagra 2011 Zmara S. von Schlichting
Grupa viagra 2011 Makare
Grupa viagra 2011 Cached
Grupa viagra 2011 Achat de viagra en ligne, viagra Inde gnrique - Knesselare Magasin
Avery Group - How Long Does Viagra Take To Kick In Buying Viagra on internet from overseas. Legal? Archive - Bluelight Cialis And Rosuvastatin FDA Approved Pharmacy, Lowest How To Make Viagra Better - ipcionline. org Ktra viagra najlepsza .